Preporučujemo da pročitate:

Germanska nova medicina


Školska medicina se bavi simptomima dok GNM poznaje uzrok i posljedicu svake od takozvanih bolesti što istovremeno ukazuje na terapiju.

Germanska nova medicina je prirodna nauka, koja obuhvata kompletnu medicinu.

Njenu osnovu čine 5 empirijski pronađenih bioloških prirodnih zakona koji se mogu primjeniti na svaki pojedinačan slučaj takozvanih bolesti, bilo da se radi o čovjeku, životinji ili biljci, šta više važe i za jednoćelijske organizme.

Ova medicina ne treba dogme, hipoteze ili tzv. statističku vjerovatnoću. Ona je veoma jasna i posjeduje logiku i za svakog prosječno inteligentnog čovjeka sasvim dobro shvatljiva i razumljiva.

Ona važi za sve bolesti koje postoje, jer one potiču na osnovu 5 prirodnih bioloških zakona i one uvijek predstavljaju samo dio Osmišljenog biološkog naročitog programa (SBS).

GNM je 8. i 9. septembra 1998. godine na Univerzitetu Trnava (Slovačka) demonstrirana, testirana i službeno verifikovana.

Uzročnik svake takozvane bolesti je uvijek biološki konflikt, jedan visoko dramatičan šokantni doživljaj u subjektivnom univerzumu, zvani DHS.

Back to Top

Design by Bili
copyright