Na ovoj stranici možete naći:

Alergije


U GNM bi apsurdno bilo pitanje da li možda psihička zbivanja izazivaju tjelesna zbivanja. U GNM psihičko dešavanje podrazumijeva sinhrono dešavanje na mozgu i sinhrono dešavanje u tijelu. Po ovom se ona razlikuje od svih dosadašnjih medicinskih pravaca, uključujući i školsku medicinu.

GNM se oslanja na pet bioloških prirodnih zakona, koji nalaze primjenu kod svake pojedinačne bolesti čovjeka, kao i kod drugih sisara. Sve ove nove mogućnosti spoznaje i načina liječenja proizilaze iz razumijevanja Čeličnog pravila raka i tzv. DHS-a, koji su u međuvremenu postali zvanični medicinski termini.

Centralna tačka Čeličnog pravila raka (Germanske nove medicine) je DHS (Dirk-Hamerov sindrom), jer se u sekundi DHS-a određuje sa čime će pacijent svoj konfliktni šok asocirati.

DHS je težak, perakutan i dramatičan, izolativan, konfliktan i šokantan doživljaj, koji osobu zatekne "na pogrešnoj nozi". Ovdje je od većeg značaja faktor iznenađenja, nego "psihološko vrjednovanje konfliktnog sadržaja". Uvijek je u pitanju konfliktivan doživljaj, a ne neki udarac sudbine ili događaj na kome pacijent ne bi mogao ništa da promijeni.

Psiholozi su uvijek tragali za konfliktima koji su izgledali psihološki značajni, za latentnim konfliktima, čije je vrijeme nastanka bilo dugo i koji su najčešće sezali u djetinjstvo ili ranu mladost. Oni su pri tom uvijek zanemarivali faktor iznenađenja i zbog tog su im sve psihosomatske statistike besmislene, jer nikad nisu naučili da misle "biološki".

Ovo je djelimično i posljedica toga što su se psihosomatičari oslanjali na psihologe umjesto da su se okrenuli čvrstom tlu biologije i istraživanjima ponašanja primata.

Idi na vrh

Beskonačno se diskutuje o stresu, ne primjećujući da je on samo jedna posljedica DHS-a, odnosno simptom faze aktivnog konflikta.

Ako nas, dakle, zakači jedan snažan konfliktni, šokantan doživljaj, jedan DHS, i ako nas istovremeno pogodi u psihičkoj izolaciji, onda u ovom momentu ne samo da biva sam konflikt engramiran, nego se iste sekunde na mozgu obrazuje Hamerovo žarište, koje markira određen dio mozga. Za svaku vrstu biološkog konflikta je zaduženo posebno mjesto u mozgu i posebno područje organa. Čovjek i životinja DHS u sekundi "primjete", kao i prateće okolnosti DHS-a, iako nisu toga svjesni. Ove prateće okolnosti su kasnije odgovorne za alergije. Jedan profesor alergologije je ovaj princip, nakon što ga je shvatio, izrazio na sljedeći način: "Ako te pogodi DHS sa konfliktom odvajanja u momentu nekog rastanka i u tom momentu prođe krava, onda ćeš kasnije imati "alergiju na krave", a ako si upravo zagrizao narandžu, onda ćeš dobiti "alergiju na narandžu".

Ovo je malo pojednostavljeno, ali je u principu tačno. Dakle, ako se kasnije dogodi jedan od pratećih momenata, onda cijeli konflikt može da se vrati kao tzv. recidiv. Suština je da se sa tako malog pobočnog kolosjeka uvijek stigne na "šine" glavnog kolosjeka konflikta.

Ranije smo u GNM-u "šine" smatrali veoma interesantnim i prilično važnim, ali nismo ih gledali kao centralne procese. Odkad smo shvatili kakvu elementarnu, centralnu funkciju ima DHS, to se promenilo. Jer u odnosu na druge životne periode i momente, DHS ima sasvim specifičan kvalitet. U momentu DHS-a, sva raspoloziva čula opažaju do u najmanje detalje i sve to biva nesvjesno pohranjeno i nosi se cijeli život.

Ranije se prva tjelesna ljubav veoma često dešavala u sijenu. Često je prilikom ovog prvog ljubavnog akta dolazilo do komplikacija ili malih katastrofa. Ako je ova katastrofa bila DHS, onda je obično miris sijena išao kao "šina" u kompleks konflikta. I svaki put kad bi pogođena osoba namirisala sijeno, bez da na to misli, stajala bi na "šinu". Često su pogođeni kod prvog puta imali konflikt "tu mi nešto smrdi". Kod recidiva, koje označavamo kao alergije, pacijent je redovno dobijao u fazi rješenja kijavicu, nakon što mu se sa istom ili drugom ženom ponovo desila ista ili slična "katastrofa" pri intimnom odnosu, a da pri tom samo dešavanje nije više u sjenu.

Ovdje je u pitanju jedan veoma dobar i osjetljiv sistem u organizmu, sa zadatkom opomene. Kako je osoba još ranije zadobila DHS u sličnoj situaciji, sam organizam postaje oprezniji u pogledu ove vrste bioloških konflikata.

Negativno izraženo - pacijent uvijek nanovo upada u staru stupicu.

Pozitivno izraženo - pacijent je krajnje oprezan i reaguje promptno naročitim programom.

Idi na vrh

Alergija u dosadašnjem smislu i ne postoji. Sve alergije koje dokazujemo našim alergoloskim testovima su uvijek "sporedni kolosjeci", "šine" u vezi sa prvim DHS-om. Zbog toga moramo da se upoznamo sa novim načinom shvatanja alergija. Alergije su praktično opominjući signali našeg organizma, nešto tipa: "Stop, u takvoj situaciji se onda desio DHS, oprez da ne budes uhvaćen na pogrešnoj nozi".

Ove "alergije" su prema nadžorima GNM-a posebno za životinje važni opominjući signali. Uzmimo u obzir da su naši daleki preci, kao i životinje, živjeli u divljini, nemajući čvrste i obezbjeđene naseobine, bez mekog kreveta i telefona, nego su danonoćno morali da budu na oprezu od kojekakvih neprijatelja, razbojnika, konkurenata.

Ako je životinja dobila DHS, jer je previdjela opominjuće signale od ptica i samo srećnom okolnošću izbjegla šapu leoparda, onda su u budućnosti sve ove propratne "šine" DHS-a veoma povoljni opominjući signali: "Oprez, onda su ptice isto ovako reagovale... i leopard ti je bio za vratom".

Skloni smo tome da zanemarujemo instinktivne signale. Ovo je pogrešno. Biološki gledano, sigurno je da postoje mogućnosti da se organizam - nadmudri, kao što to poznajemo kod "desenzibilizacije". Pri tom, organizmu biva vjestački signalizovano da prijašnja opasnost nije istovremeno i sadašnja. Desenzibilizacija je u osnovi biološki besmislena, iako simptomatski funkcionalna, jer je rađena bez smisla i poznavanja prvobitnog konflikta.

Većina simptoma koje shvatamo kao alergije (kožni eksantemi i kijavica) su već dio faze ozdravljenja nakon riješenog konflikta kod kratkoročnog recidiva.

Na ovim primjerima vidimo koliko je važno da se obrati paznja na prvobitni DHS, kako bi se osvijetlila situacija u sekundi nastanka DHS-a. Naravno da moderna školska medicina ima potpuno drugačije shvatanje alergija i smatra bolest isključivo kao zlo upereno protiv čovjeka, kao uostalom i bakterije, viruse, buve, vaške i sl.

Ako je naš mozak kompjuter organizma, onda je on to za sve i nema smisla zamišljati da neki procesi u organizmu protiču mimo njega.

Cijela medicina se mora iz osnova mijenjati.

Idi na vrh

Design by Bili
copyright